Az Iratmintatár vezetése elkötelezett, hogy a működésben és az adminisztratív ügyekben egyaránt a vállalati társadalmi felelősségvállalás minden részét figyelembe vegyék és összhangban legyenek az Iratmintatár érdekelt feleinek érdekeivel. Az Iratmintatár elkötelezett amellett, hogy vezetőként ismerjék el a vállalati társadalmi felelősségvállalás területén iparágában. Ez a házirend azokra a tevékenységekre vonatkozik, amelyeket Önnek vagy az Ön nevében végez az Iratmintatár bárhol a világon.

Az Iratmintatár valamennyi alkalmazottja és alvállalkozója átveszi az ebben a
házirendben leírt vállalati társadalmi felelősségvállalási szempontokat a
mindennapi munkatevékenységébe. Az Iratmintatár vezetője példaképként fog
eljárni azzal, hogy ezeket a szempontokat minden üzleti tevékenységbe beépíti.
Az Iratmintatár vezetője gondoskodik arról, hogy megfelelő szervezeti
struktúrák álljanak rendelkezésre, amelyek hatékonyan azonosítják, nyomon követik és kezelik a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos problémákat.

Ez a házirend a következő területekre épül, amelyek tükrözik a vállalati társadalmi felelősségvállalás meglévő és kialakulóban lévő szabványait:

KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Az Iratmintatár elkötelezett amellett, hogy megvédje a tevékenységünkkel érintett valamennyi személy egészségét és biztonságát, beleértve alkalmazottakat, alvállalkozókat és a lakosságot is. Az Iratmintatár biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosít, és nem veszélyezteti az egyének egészségét és biztonságát. Célunk, hogy ne történjenek balesetek, és enyhítsük a környezetre gyakorolt hatásokat. Együttműködünk érdekelt feleinkkel, társainkkal és másokkal, hogy elősegítsük a felelős környezetvédelmi gyakorlatokat és a folyamatos fejlesztést.

Az Iratmintatár elkötelezett a környezetvédelem mellett.

Az Iratmintatár elismeri, hogy a környezetszennyezés megelőzése, a biológiai sokféleség és az erőforrások megőrzése kulcsfontosságú a fenntartható környezet szempontjából, és hatékonyan integrálja ezeket a fogalmakat üzleti döntéseibe.

Minden alkalmazott felelős és elszámoltatható a biztonságos munkakörnyezethez való hozzájárulásért, a biztonságos munkahelyi attitűdök kialakításáért és a környezetvédelmi szempontból felelősségteljes működésért.

ÜZLETI ETIKA ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

Az Iratmintatár elkötelezett amellett, hogy fenntartsa a legmagasabb szintű integritási és vállalatirányítási gyakorlatokat annak érdekében, hogy megőrizze kiválóságát mindennapi működésében, és elősegítse a bizalmat irányítási rendszerei iránt.

Az Iratmintatár nyíltan, őszintén és etikus módon végzi tevékenységéT.

Az Iratmintatár elismeri minden emberi, pénzügyi, fizikai, információs, társadalmi és környezeti vagyonunk védelmének fontosságát.

Az Iratmintatár tanácsot ad partnereinek, alvállalkozóinak és beszállítóinak a vállalati társadalmi felelősségvállalási politikájához, és együttműködik velük, hogy összhangba kerüljenek ezzel a politikával.

Az Iratmintatár elkötelezett a vállalati társadalmi felelősségvállalási programjainak teljesítményének mérése, ellenőrzése és nyilvános beszámolása iránt.

EMBERI JOGOK

Az Iratmintatár elismeri, hogy a kormányok elsődleges felelőssége az emberi jogok előmozdítása és védelme. Az Iratmintatár együttműködik a kormányokkal és hatóságokkal, hogy támogassa és tiszteletben tartsa az emberi jogokat a hatáskörünkön belül.

Az Iratmintatár nem tolerálja az emberi jogok megsértését, és nem vesz részt semmilyen olyan tevékenységben, amely az emberi jogok megsértését kéri vagy ösztönzi.

Az Iratmintatár mindig arra törekszik, hogy bizalmat építsen, kölcsönös előnyöket biztosítson, és demonstrálja az emberi méltóság és jogok tiszteletben tartását minden kapcsolatában, beleértve a kultúrák, szokások és az egyének, illetve csoportok értékeinek tiszteletben tartását is.

AZ ÉRINTETTEK KAPCSOLATAI

Az Iratmintatár világosan, őszintén és tisztelettel bevonja az érdekelteket.

Az Iratmintatár elkötelezett az időszerű és tartalmas párbeszéd iránt minden érdekelt féllel, többek között az ügyfelekkel. az alkalmazottakkal, a lakosokkal, a kormányokkal, a szabályozókkal és a hatóságokkal.

KÖZÖSSÉGI BEFEKTETÉS

Az Iratmintatár hangsúlyozza az együttműködési, konzultációs és partnerségi megközelítéseket közösségi befektetési programjaiban.

Az Iratmintatár beépíti a közösségi befektetési szempontokat a döntéshozatalba és az üzleti gyakorlatokba, és segíti a helyi kapacitásépítést a közösségekkel kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakításában.

Az Iratmintatár hozzájárul a befogadó közösségek életminőségéhez azáltal, hogy innovatív programokat támogat az egészségügyben, az oktatásban, a szociális szolgáltatásokban és a környezetvédelemben, valamint kulturális és polgári projekteket támogat.

Az Iratmintatár arra törekszik, hogy munkahelyeket és gazdasági lehetőségeket biztosítson azokban a közösségekben, ahol működik.

MUNKAVÁLLALÓI KAPCSOLATOK

Az Iratmintatár gondoskodik arról, hogy az alkalmazottakkal tisztességesen és méltóságteljesen bánjanak, figyelembe vegyék céljaikat és törekvéseiket, illetve azt, hogy a munkahelyi sokszínűséget elfogadják.

Az Iratmintatár tisztességes munkaügyi gyakorlatot fog alkalmazni, tiszteletben tartva azon országok és közösségek nemzeti és helyi törvényeit, ahol működik.

Az Iratmintatár elkötelezett amellett, hogy egyenlő esélyeket biztosítson a foglalkoztatás minden területén, és nem vesz részt vagy nem tolerálja a jogellenes munkahelyi magatartást, beleértve a megkülönböztetést, a megfélemlítést vagy a zaklatást.