Bevezetés

A Föld súlyos stressznek van kitéve az ellenőrizetlen emberi tevékenység miatt, ami veszélyezteti társadalmunk fennmaradását és az Iratmintatár küldetésének teljesítését.

Az Iratmintatár elfogadja, hogy munkálkodnia kell a bolygó környezeti fenntarthatóságának megőrzésén, működésének minden szintjén – saját gyakorlatában és a társadalmi diszkurzus résztvevőjeként.

Az Iratmintatár arra törekszik, hogy minimalizálja a környezetre gyakorolt ​​hatását, és maximalizálja az erőforrások hatékony felhasználását. Arra törekszünk, hogy ezt a politikát követve fokozzuk a kommunikációt és tudatosítsuk erőfeszítéseinket, és elősegítsük a felelős környezeti magatartást az alkalmazottak, az alvállalkozók és a felhasználók között minden szinten.

Az Iratmintatár elkötelezett amellett, hogy minden tevékenységében megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak, de minimalizálja a kockázatokat és hatásokat a robusztus és dokumentált rendszerek kifejlesztésével, amelyek kiváló környezeti teljesítmény megvalósítását, mérését, nyomon követését és terjesztését teszik lehetővé működésében.

Cél

Ennek a környezeti fenntarthatósági politikának a célja, hogy a fenntartható fejlődés filozófiáját beépítse a szervezet minden tevékenységébe, és megalapozza és elősegítse a helyes környezetvédelmi gyakorlatot a működésünk során.

Irányelv

Az Iratmintatár elkötelezi magát amellett, hogy minimálisra csökkenti környezetünkre gyakorolt ​​hatását

 

 • Biztonságos és egészséges munkahely biztosításával;
 • Környezetileg fenntartható tudatos kultúra kialakításával, ahol a felelősséget kijelölik és megértik;
 • Környezetünkben felelős szomszédnak lenni közösségünkben;
 • A természeti erőforrások megőrzése újrafelhasználás és újrahasznosítás útján;
 • A saját működésünk során olyan folyamatokat használunk, amelyek nem károsítják a környezetet;
 • A felelős energiafelhasználás biztosítása az egész szervezetben;
 • Részvétel a környezetvédelem és a megértés javítására irányuló erőfeszítésekben;
 • Lépéseket tenni a környezeti teljesítmény folyamatos javítása érdekében;
 • Szigorú ellenőrzések, értékelések és önértékelések elvégzése e politika végrehajtásáról;
 • Együttműködés olyan beszállítókkal, akik támogatják a helyes környezetvédelmi gyakorlatokat; és
 • A tudatosság növelése alkalmazottak, alvállalkozók és felhasználóink ​​körében – oktatás és motiváció a környezeti felelősségteljes cselekvésre.

CO2 semlegesség

Az Iratmintatár szolgáltatásait működtető webszerverek megújuló energia felhasználásával üzemelnek, ezzel is csökkentve az általunk generált káros anyag kibocsájtást.

A The Green Web Foundation segítségével ellenőrizheti jelenlegi károsanyag kibocsájtásunkat:

ELLENŐRZÉS

(új ablakban nyílik meg)

CO2 kompenzáció

Az Iratmintatár is igénybe vesz harmadik féltől származó szolgáltatásokat (pl.: Statisztikai szolgáltatások, Fizetési feldolgozók, stb.), emiatt kompenzációt alkalmazunk a generált károsanyag kibocsájtás ellen.  

A nemzetközileg is elismert, Tree-Nation non-profit szervezet, faültetési projektjeit támogatjuk:

ELLENŐRZÉS

(új ablakban nyílik meg)

Fellelőségek

Az Iratmintatár vezetőjének feladata a politikák és eljárások kialakítása és fenntartása, valamint ezeknek az eljárásoknak a végrehajtása.

Eljárások

 1. Az Iratmintatár iránymutatásokat dolgoz ki az alkalmazottak, az alvállalkozók és a felhasználók számára a helyes környezetvédelmi munkamódszerek elfogadására, és megfelelő képzést biztosít e gyakorlatok végrehajtásának biztosítására.
 2. Az Iratmintatár felelősen jár el az egészségre, biztonságra vagy a környezetre veszélyt jelentő események vagy körülmények kijavítása érdekében. Az ilyen eseteket haladéktalanul jelenteni fogja az illetékes hatóságoknak, és szükség esetén tájékoztatja az érintett feleket.
 3. Az Iratmintatár ésszerű erőfeszítéseket tesz az anyagok újrafelhasználására és újrahasznosítására, újrahasznosított anyagok vásárlására, valamint újrahasznosítható csomagolások és egyéb anyagok használatára.
 4. Az Iratmintatár minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy szolgáltatásai és termékei biztonságosak, hatékonyak legyenek az energiafelhasználásukban, védjék a környezetet, és újrahasznosíthatók vagy biztonságosan ártalmatlaníthatók legyenek.
 5. Az Iratmintatár minden ésszerű erőfeszítést megtesz az anyagok és az energiafelhasználás minimalizálása, a levegő, víz és egyéb szennyezés megelőzése, valamint a hulladék biztonságos és felelősségteljes ártalmatlanítása érdekében.
 6. Az Iratmintatár minden ésszerű erőfeszítést megtesz az energiatakarékosság érdekében az energiahatékonyság javításával, és lehetőség szerint a megújuló energiaforrások előnyben részesítésével.
 7. Az Iratmintatár ésszerű erőfeszítéseket tesz arra, hogy sajátos tudását és tapasztalatait felhasználva hozzájáruljon a környezetileg fenntartható technikákhoz, technológiákhoz, ismeretekhez és módszerekhez.
 8. Az Iratmintatár minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy hozzájáruljon a biológiai sokféleség fenntartásához és növeléséhez földbirtokainak kezelésével.
 9. Az Iratmintatár minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy megfeleljen vagy meghaladja az alkalmazandó kormányzati és önkéntes követelményeket és emellett betartja saját környezetvédelmi politikájának szigorúbb követelményeit is.
 10. A környezetirányítási rendszer folyamatos fejlesztése érdekében az Iratmintatár ésszerű erőfeszítéseket tesz annak ellenőrzésére és önértékelésére, hogy megfelel-e ennek a politikának.
 11. Az Iratmintatár nyílt és őszinte párbeszédet folytat az alkalmazottakkal, az alvállalkozókkal, az érdekelt felekkel és a nyilvánossággal műveleteinek és szolgáltatásainak környezeti, egészségügyi és biztonsági teljesítményéről.
 12. Az Iratmintatár ésszerű erőfeszítéseket tesz annak biztosítására, hogy minden alkalmazott és alvállalkozó tájékozódjon és elvárja, hogy kövesse ezt a házirendet, és jelentsen minden környezeti, egészségügyi vagy biztonsági aggályt, hogy azonnali lépéseket tegyen.
error: Kérem, jelentkezzen be!
Megszakítás