MUNKAÜGYI IRATMINTÁK

Élőfizetői tartalom!

 

Kérem, jelentkezzen be vagy hozza létre fiókját!

Gyakran ismételt kérdések

a munkaügyi iratmintákkal kapcsolatban

Milyen kötelező munkaügyi iratmintákat kell használi?

Az NM rendelete szerint Magyarországon több kötelező munkaügyi iratmintának kell lennie a munkáltatóknál, amelyek feladata, hogy bizonyítsák a munkaviszonyt, a bérfizetést és az egyéb munkaügyi kötelezettségeket. Ezek a kötelező munkaügyi iratminták Magyarországon a következők:

 


Ezen felül bizonyos esetekben típusonként egyéb iratokra is szükség lehet, például a kormányrendeletben meghatározott műszakpótlékok és járulékok igazolására. Továbbá, az egyéni vállalkozók mellett nagyvállalatoktól is elvárják, hogy rendelkezzenek adó- és egyéb hatósági engedélyekkel. Azonban vannak bizonyos esetek, amikor nem minden kötelező a munkáltató számára.

Milyen munkaügyi szabályzatok vannak?

Magyarországon számos munkaügyi szabályzat van érvényben. Az általánosan kötelező szabályokat a munka törvénykönyve (Mt.) határozza meg, emellett pedig minden cégnek célszerű saját szabályzatokat készítenie. Az alapvető munkavédelmi előírásokat a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és a 91/1993. (XII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

Egy vállalat általában többféle szabályzatot is alkalmaz:

 

 

Ezenkívül egyes szektorokban szakmai szabályzatok is érvényben vannak, például az egészségügyben vagy az oktatásban.

Milyen munkaügyi iratminták kellenek a munkaviszony létesítéséhez és megszüntetéséhez?

A Magyarországon használatos munkajogi iratminták az MT-nek (Munka Törvénykönyve) megfelelően szabályozottak. Általában a munkaviszony létesítéséhez és megszüntetéséhez használt iratminták a következők:

 

 • Munkaszerződés: Ez az irat szabályozza a munkaviszony létrejöttét, a felek jogait és kötelezettségeit, a munkavégzés helyét és idejét, valamint a fizetést. A munkaszerződésnek írásba kell foglalnia a lényeges tartalmi elemeket, és mindkét fél által alá kell írni.
 • Jelentkezési lap: A munkaviszony létrehozásához előírt jelentkezési űrlap, amely tartalmazza a jelentkező adatait, a munkakört és a fizetést.
 • Munkakönyv: A munkaviszony létrejöttét követően a munkáltatónak ki kell adnia a munkavállalónak a munkakönyvet, amelyben szerepelnek a munkakörhöz kapcsolódó adatok, például a munkavégzés helye és ideje, a bérezés stb.
 • Felmondó levél: Ha a munkaviszony megszüntetése történik, a feleknek írásban kell jelenteniük a döntést. A munkáltató felmondó levele tartalmazza a munkaviszony megszüntetésének indokait és a határidőt.
 • Munkaügyi igazolások: A munkaviszony fennállásának igazolására a munkáltató általában kiadja a munkavállalónak az igazol
Hogyan lehet megszüntetni a munkaviszonyt?

A munkaviszony megszüntetésének módja Magyarországon a Munka törvénykönyvében van rögzítve. A munkaviszony megszüntethető felmondással, közös megegyezéssel vagy azonnali hatállyal való felmondással jogi indokkal. A munkáltatói felmondás esetén a felmondási időtartam és az esetleges felmondási idő nélküli felmondás esetén kártérítési kötelezettség pontos szabályai eltérőek lehetnek az adott munkavállaló általános és egyedi feltételeitől függően.

Mi az a munkaügyi kártérítési felelősségi megállapodás?

A munkaügyi kártérítési felelősségi megállapodás Magyarországon egy olyan szerződés, amelyben a munkaadó és a munkavállaló meghatározzák a felelősséget abban az esetben, ha a munkavállaló valamilyen kárt okoz a munkaadónak. A megállapodás feltételeket és szabályokat határoz meg a kárrendezéshez és az esetleges kártérítési kötelezettségekhez.

 

Egy ilyen megállapodás lehet rögzítve a munkaszerződésben, vagy külön megállapodásként is megkötésre kerülhet. Általában a megállapodás a munkaviszony végéig hatályban marad.

 

Fontos megjegyezni, hogy a munkaügyi kártérítési felelősségi megállapodás Magyarországon nem mentesíti a munkaadót a törvény által előírt felelősség alól, és nem teszi lehetővé a munkavállaló számára a munkahelyi jogok korlátozását. A munkaadó továbbra is felelős a munkavédelmi előírások betartásáért és a munkavállalói jogok tiszteletben tartásáért.

Miért fontos munkaügyi iratminta a kollektív szerződés?

A kollektív szerződés azért fontos, mert ez egy olyan írásos megállapodás, amely megfelelő szabályozást biztosít a munkavállalók és munkaadók közötti viszonyra.

 

A kollektív szerződésben rögzítik a munkakörülményeket, a béreket, a munkaidőt, az esetleges szabadságokat és egyéb olyan tényezőket, amelyek a munkavégzésre és a munkavállalókra vonatkoznak.

 

A kollektív szerződés célja, hogy a munkavállalók jogait védelmezze és javítsa a munkakörülményeket, és hogy az adott munkáltatóval együttműködve megállapítsa a munkavégzéssel kapcsolatos kérdéseket.  Emellett a kollektív szerződés biztosítja a munkaadó számára a munkavállalók viselkedésére vonatkozó szabályokat is, és elősegíti a munkajogi viták rendezését.

 

Összességében a kollektív szerződés azért kell használni, hogy hatékony és tisztességes munkakörülményeket biztosítson a munkavállalóknak és megfelelő szabályozást teremtsen a munkáltatók és munkavállalók közötti viszonyra.

Miért fontos mukaügyi dokumentum a leltárfelelősségi megállapodás?

A leltárfelelősségi megállapodás fontos munkaügyi dokumentum, amit a munkaadó és a munkavállaló között kell kötni a munkaviszony kezdetén. Ebben meghatározzák a munkavállaló felelősségét a cég vagy szervezet tulajdonában lévő leltárkészlettel kapcsolatosan.

 

A megállapodásban leírják, hogy a munkavállaló hogyan kell, hogy gondoskodjon a tulajdonhoz kötött javakról, és a helyreállítási költségek viselése esetén hogyan juttatható felelősségre.

 

Mivel a leltárkészlet általában jelentős értéket képvisel, így a megállapodás megkötése fontos a munkaerő és az eszközök védelme érdekében, és a felelősségi kérdések pontos meghatározása érdekében.

Mik a csoportos létszámcsökkentés feltételei?

A csoportos létszámcsökkentés feltételei Magyarországon az alábbiak:

 

 • A munkáltató a munkavállalók létszámát üzleti okokra hivatkozva kívánja csökkenteni, vagy gazdasági válság, szerkezetváltás miatt szükségessé vált a létszámcsökkentés.
 • A munkáltató köteles konzultálni az érintett munkavállalókkal vagy képviselőikkel a létszámcsökkentés tervezett időpontjáról, mértékéről és az alkalmazott eljárásokról.
 • A munkáltató köteles előzetesen tájékoztatni a munkavállalókat a létszámcsökkentés tervezett időpontjáról, mértékéről és az elbocsátások sorrendjéről.
 • A munkáltató köteles megvizsgálni az elbocsátások alternatív lehetőségeit, például munkaidő-csökkentést, áthelyezést, átképzést, stb.
 • Az elbocsátások során a munkáltatónak figyelembe kell vennie az egyenlő bánásmód követelményeit, így nem lehet a különböző csoportok között diszkriminálni.
 • Az elbocsátást indokoló üzleti okoknak megalapozottnak és objektívnek kell lenniük.


Ezen feltételek betartása mellett a munkáltató elvégezheti a csoportos létszámcsökkentést. Bár egyes esetekben a Kollektív Szerződésnek, illetve az állami vagy önkormányzati szervek esetében a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó külön jogszabálynak is előírásai lehetnek a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatban.

error: Kérem, jelentkezzen be!
Megszakítás