Letölthető számviteli politika

Letöltéshez kattintson ide:

A számviteli politika főbb tartalma:

A számviteli politika célja
Az üzleti év
A könyvvezetés módja
A beszámoló formája
A mérleg és eredménykimutatás
A mérleg
Az eredménykimutatás
A mérlegkészítés időpontja
Számviteli alapelvek
A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok
Az eszközök besorolása
Értékhelyesbítés, értékelési tartalék
Az alapítás -átszervezés költségeinek elszámolása
Kísérleti fejlesztés költségeinek elszámolása
Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából
Lényegesség kritériumai
Fajlagosan kisértékű készletek
A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke
A valutás, devizás követelések és kötelezettségek átértékeléséből adódó jelentős eredményhatás nagysága
A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértéke
Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség
Arányos csökkentés
Amortizációs politika
A valuta-és devizatételek értékelése
Céltartalékok képzése
A gazdasági események könyvelésének határideje
A kiegészítő melléklet szerkezete és tartalma
Az üzleti jelentés szerkezete és tartalma